تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی
جمعه 18 آذر 1390

تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق اقتصادی ،

تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی

 (با توجه به ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی و ماده یک و تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون)

 

هادی حاجیانی- وکیل پایه یک دادگستری

پیش از اینکه بتوان جایگاه و نقش سوءنیت و نیز روند احراز آن در جرم پولشویی را بررسی نمود باید تعریفی از جرم پولشویی ارائه شود. قانون مبارزه با پولشویی تعریفی از این جرم ارائه ننموده است و تنها در ماده 2 این قانون به ذکر مصادیق جرم پرداخته است. بنابراین باید بر اساس مصادیق این جرم ماهیت آن را انتزاع نمود تا مسیر تحلیل اقتصادی سوءنیت روشن گردد.

جرم پولشویی را بطور خلاصه می‌توان چنین تعریف نمود: «بهره‌گیری از ابزارهای مشروع، جهت ایجاد امکان قانونی برای استفاده از درآمدهای نامشروع». با توجه به تعریف مذکور و نیز با درنظر گرفتن اینکه پولشویی به دلیل ماهیت خاص خود نسبت به مبالغ و وجوه با حجم انبوه،[1] تحقق می‌یابد؛ وقوع این جرم و عمومیت پیدا کردن آن، می‌تواند تأثیرات اقتصادی منفی برای اقتصاد یک کشور داشته باشد. عمده تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از وقوع جرم پولشویی را می‌توان چنین عنوان کرد: تأثیرات منفی و کاذب برای قیمت اقلام موضوع پولشویی، تضعیف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش توان واقعی اقتصاد و افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی، ایجاد خلل و بی ثباتی در بازارها، خروج غیرقانونی پول از کشور و ... به سبب تأثیرات خاص و ملموس اقتصادی پولشویی و با توجه به اینکه آثار مخرب جرم مزبور بیش از همه دامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شود؛ پولشویی را می‌توان یکی از جرایم مهم اقتصادی دانست به همین دلیل نگرش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در تبیین ماهیت این جرم و کشف سوء نیت مجرمانه دارد. اهداف و معیارهای اقتصادی یکی از ملاک‌های تعیین کننده سوءنیت مجرمانه در جرم پولشویی است.

اصولاً در جرایمی که آثار اقتصادی در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوءنیت مجرمانه با مانع خاصی مواجه نمی‌شود چراکه اثبات وجود عنصر مادی جرم، به جهت آمیخته بودن با اهداف مرتکب، تا حد زیادی فرض وجود سوء نیت را در مرتکب تقویت می‌کند. در خصوص جرم پولشویی قانون صراحت خاصی ندارد اما با نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی می‌توان زوایای پنهان ذهن مقنن را خواند. ماده یک این قانون، به اصل صحت اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت به عنوان یک قاعده عمومی تأکید کرده است. وجود این ماده در صدر قانون را می‌توان نشان‌گر سخت‌گیری مقنن در مجرم شناختن مرتکبین اعمال موضوع ماده 2 این قانون دانست، چراکه با تأکید بر ظاهر اعمال تجاری انجام شده و فرض صحت آن، به نوعی خواسته تا جایگاه و اهمیت سوءنیت در این جرم را به مجریان و قضاوت‌کنندگان نشان دهد.[2]

اما در ماده 2 این قانون که به ذکر مصادیق این جرم پرداخته شده مهمترین قرینه وجود سوءنیت را بیان کرده است. وجود علم به اینکه وجوه حاصله بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرمی بدست آمده مهمترین شاخصه و ضابطه تشخیص وجود انگیزه مجرمانه است. چراکه فرض است؛ مسیر قانونی و مشروعی که مرتکب برای عبور اموال نامشروع از آن انتخاب کرده است بر اساس وجود وجوه نامشروع پی‌ریزی شده است. بنابراین احراز وجود علم و آگاهی به نامشروع بودن وجوه مهمترین نقش را در کشف سوءنیت ایفاء می‌کند. اما ملاحظه می‌شود کشف همین علم و آگاهی خود نیاز به وجود قرائن و شواهد بسیاری دارد چه بسا هیچ مرتکبی اقرار به علم خود نمی‌کند و اصل نیز بر عدم علم است مگر اینکه دلایل کافی برای این امر وجود داشته باشد که این خود مستلزم تحقیق در خصوص ایادی گذشته است و دشواری کار را دو چندان می‌کند.

در همین راستا بند «و» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی از ضابطه‌ای تحت عنوان «معاملات و عملیات مشکوک» نام برده است و در توضیح آن بیان می‌دارد: «معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا كنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.» این توضیح چندان رسا و بیان‌گر ماهیت عملیات‌های مشکوک نیست در همین راستا تبصره این ماده چنین تشریح نمود: «قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید.» نارسایی عبارت مزبور سبب شده تبصره ماده یک در مقام بیان قراین و شواهد مذکور، مصادیقی را بیان کند که بطور خلاصه عبارت‌اند از: 1. عملیات‌های مالی بیش از سطح انتظار ارباب رجوع 2. مغایرت مبالغ اعمال تجاری با فعالیت‌های تجاری ارباب رجوع 3. معاملات با طرفیت شخص مقیم مناطق پرخطر 4. انصراف و فسخ بی دلیل ارباب رجوع در معاملات بیش از سقف مقرر 5. معاملات پیچیده و بدون اهداف و انگیزه خاص اقتصادی... این تبصره انجام اعمال مذکور را قرینه‌ای بر امکان وقوع جرم پولشویی و نیز امکان وجود انگیزه مجرمانه می‌داند. اما وجود یکی از این قراین به تنهایی برای متهم دانستن شخص کفایت نمی‌کند به همین دلیل در ادامه آیین نامه اجرایی قانون، وجود این شواهد را ملاکی برای آغاز شروع تحقیقات در خصوص ارتکاب جرم پولشویی دانسته شده است.

علاوه بر آنچه در تبصره فوق در بیان مصادیق عملیات‌های مشکوک آورده شده این موارد را نیز می‌توان به آن به عنوان قراین و شواهد مهم در جهت شناسایی امکان وقوع پولشویی یا وجود سوءنیت اضافه نمود: 1. عدم ارائه اطلاعات صحیح در خصوص هویت ارباب رجوع یا ایجاد هویت مجعول (شناسایی اولیه) –ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون- 2. ارائه اطلاعات کذب و ارائه مدارک مجعول یا غیر معتبر در شناسایی کامل ارباب رجوع –ماده 3 آیین نامه اجرایی- 3.  اقدام به خرید یا فروش کالا به قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی (در فرضی که طرف دیگر قرارداد نیز با مرتکب تبانی کرده باشد) 4. ایجاد شرکت‌ها یا مؤسساتی که مبادلاتی با حجم انبوه انجام می‌دهند اما در واقع، هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری خاصی ندارند. 5. انجام معاملات کلان و زیاد بدون وجود توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضعیت اقتصادی کالا در بازار 6. تمرکز معاملات کلان و متعدد در حوزه‌ای خاص بدون امکان وجود هدف متعارف اقتصادی یا تجاری و قس‌علی‌هذا... ملاحظه می‌گردد وجود چنین قراین و شواهدی، شک مربوط به منشأ غیرقانونی وجوه موضوع معامله و عملیات‌های مشکوک را به ظن نزدیک می‌کند.

نکته‌ای که باید مدنظر داشت اینکه در جرم پولشویی، صرف اینکه وجوه حاصل از جرم بطور نظام‌مند در موضوعی هزینه گردد که نتیجه آن، تظاهر به مشروع بودن اموال تحصیل شده باشد برای تحقق جرم پولشویی کفایت می‌کند و همین‌مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود.

در جرم پولشویی، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا ... شرط نمی‌باشد بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده است برای تحقق پول‌شویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد. همچنین در خصوص این جرم، لزومی ندارد که مرتکب انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته باشد و یا آثار مخرب و منفی اقتصادی پول‌شویی را مدنظر داشته باشد. اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی و کشور وجود داشته باشد مرتکب تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.

اگرچه انگیزه ایجاد آثار منفی اقتصادی در مرتکب پول‌شویی اغلب وجود ندارد اما همین‌که عمل وی چنین آثاری ببار بیاورد، می‌توان آن را قرینه‌ای قوی بر وجود سوءنیت و انگیزه مجرمانه دانست.

با توجه به مطالب فوق، ملاحظه می‌گردد که در جرایم اقتصادی آنچه نقش مهمی در کشف جرم و مجرمیت مرتکب دارد؛ آثار خاص اقتصادی جرم و حوزه وقوع جرم (اقتصاد) است و این امر باعث می‌شود که نگرش اقتصادی بتواند انگیزه و سوءنیت مجرمانه را در هر مورد خاص تشخیص دهد.

 [1] . چراکه در خصوص مبالغ ناچیز و با حجم کم نیازی به پولشویی وجود ندارد. به همین جهت ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سقف مبلغ مورد نظر را یکصدوپنجاه میلیون ریال تعیین کرده است.

[2] . اگرچه آیین نامه اجرایی این قانون این رویه را تغییر داده است!


viagra alternative in homeopathy
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:03 ق.ظ

My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!
서양야동
شنبه 7 اردیبهشت 1398 09:06 ق.ظ
this post presents clear idea in support of the new visitor of blogging, that really how to do running a blog
https://www.hsq.de/index.php/download
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 04:09 ق.ظ
ブランド マフラー スーパーコピー
http://receptizasvakog.com/page/44/
شنبه 31 فروردین 1398 12:06 ب.ظ
スーパーコピーブランド激安通信販売店!!
http://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/component/search/
شنبه 31 فروردین 1398 12:06 ب.ظ
プロのスーパーコピーブランドの専門家,スーパーコピーの先駆者、国内で最高に成熟したブランドコピー専門店
http://www.vrnfolk.ru/node/529
شنبه 31 فروردین 1398 12:05 ب.ظ
時計スーパーコピー専門通販店-ブランドコピー時計
https://www.protekgroup.com/dlya_morozhenogo/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:38 ب.ظ
ブランド時計コピー通販
http://pkfslovo.ru/chv2017/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:37 ب.ظ
業界最高峰のスーパーコピーブランド激安販売!スーパーコピー激安通販
http://midirectorioempresarial.es/anade-tu-empresa/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:37 ب.ظ
ブランドバッグコピー
viagra pharmacy prices
دوشنبه 26 فروردین 1398 11:54 ق.ظ
Hey there, You've done an incredible job. I will certainly digg
it and personally recommend to my friends. I am confident
they'll be benefited from this web site.
http://www.gem86.com/pt/
شنبه 17 فروردین 1398 04:31 ب.ظ
スーパーコピー時計,ブランドコピー代引き販売専門店
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 02:30 ب.ظ

You explained that adequately.
cialis pills price each cialis daily dose generic cialis daily dose generic cialis 20mg preis cf cialis en mexico precio canadian cialis cialis prezzo in linea basso how do cialis pills work prezzo cialis a buon mercato acheter du cialis a geneve
CBD
دوشنبه 30 بهمن 1396 03:53 ق.ظ
سلام. من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این مقاله واقعا به خوبی نوشته شده است.

من مطمئن هستم که آن را نشانه گذاری کنم و دوباره به خواندن اطلاعات مفید شما دسترسی پیدا کنم.
از پستتان ممنونم. قطعا باز خواهم گشت.
آزمون آیین نامه رانندگی
جمعه 6 بهمن 1396 02:43 ق.ظ
ممنون اطلاعت مفید و خوبی بود
Elyse
جمعه 17 آذر 1396 10:36 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this weblog and I'm inspired!
Very helpful info specifically the closing section :) I take care of such info a lot.
I was seeking this particular info for a very long time.

Thank you and good luck.
دانلود آهنگ
جمعه 12 آبان 1396 02:42 ق.ظ
ممنون لطفا توضیحات کامل تری قرار دهید
How long does Achilles tendonitis last for?
شنبه 25 شهریور 1396 04:30 ق.ظ
I am extremely inspired with your writing skills as neatly as with
the structure on your weblog. Is that this a
paid subject matter or did you modify it yourself? Anyway stay
up the nice quality writing, it is rare to peer a nice weblog like this one nowadays..
How much does it cost to lengthen your legs?
سه شنبه 14 شهریور 1396 09:49 ب.ظ
What's up Dear, are you actually visiting this web site on a regular basis,
if so after that you will without doubt obtain good experience.
Can exercise increase your height?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:55 ب.ظ
No matter if some one searches for his essential thing, thus he/she wishes to be available that in detail, therefore that
thing is maintained over here.
voncilegarlits.weebly.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:27 ق.ظ
You can certainly see your enthusiasm in the work you write.
The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say
how they believe. All the time go after your heart.
What do eccentric heel drops do?
جمعه 13 مرداد 1396 12:48 ب.ظ
Can I just say what a relief to find somebody that truly understands what they're talking about on the web.
You certainly understand how to bring a problem to light and make it important.
A lot more people must read this and understand this side of the story.
It's surprising you're not more popular given that you certainly possess the gift.
https://josephinechila.wordpress.com/tag/hammer-toe
شنبه 7 مرداد 1396 10:14 ب.ظ
I really like what you guys are up too. This sort of clever work and exposure!
Keep up the terrific works guys I've incorporated you guys to blogroll.
Katrice
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:24 ق.ظ
hello!,I really like your writing so a lot!

percentage we communicate extra about your post on AOL?
I need a specialist in this space to resolve my problem. Maybe
that is you! Taking a look ahead to look you.
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:43 ق.ظ
Thanks , I have recently been looking for information about this topic for
a while and yours is the greatest I've discovered till now.

However, what about the conclusion? Are you sure
about the supply?
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:55 ب.ظ
Thank you for some other wonderful post. The place else may just anybody get that
kind of info in such an ideal way of writing? I've a presentation next week, and I'm on the search
for such information.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:09 ق.ظ
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it
is truly informative. I'm gonna watch out for brussels.

I'll be grateful if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:56 ق.ظ
Very good site you have here but I was wondering if
you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?

I'd really love to be a part of online community where I can get advice from other experienced people
that share the same interest. If you have any suggestions,
please let me know. Kudos!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:13 ق.ظ
If you are going for finest contents like me, only go to see
this website everyday since it gives quality contents,
thanks
برنامه دریافت جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32
شنبه 14 شهریور 1394 10:19 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
کسب درآمد از وبلاگ
سه شنبه 3 شهریور 1394 06:59 ق.ظ
سلام دوست عزیز! خوبی؟!!

مطالب وبلاگت خیلی زیبا و مفیده!

ولی چرا ازش کسب درآمد نمیکنی؟؟!

کافیه توی ((سیستم کسب در آمد پی پاپ)) ثبت نام کنی.

بعد وبلاگت رو در قسمت سایت ها ثبت میکنی.

بعد کد رو در قالب وبلاگت قرار میدی.

بعد به ازای هر بازدیدکننده که در وبلاگت کلیک کنه 45 ریال به حسابت اضافه میشه.

تسویه حساب ها به طور منظم و روزانه انجام میشه.

کافیه که امتحان کنی!

مطمئنم خوشت میاد و راضی خواهی بود!

منتظرت هستم!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30