تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - آینده قراردادهای اقتصادی
یکشنبه 9 آبان 1389

آینده قراردادهای اقتصادی

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق اقتصادی ،

آینده قراردادهای اقتصادی

 

قراردادها پیش از آنکه در حیطه امور اقتصادی نقش‌آفرین باشند از اسباب مهم نظم بخشیدن و جهت‌دهی روابط حقوقی افراد جامعه است به نحوی که می‌توان مسیر اراده مردم همراه با جریانی دانست که خواستگاه آن تعاملات و قراردادها می‌باشد. این جریان همانند سایر جریانهای اجتماعی آغاز و منشأ پیدایشی داشته که پس از آن در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته است. در این میان کاستی‌ها و ضعف‌های آن شناخته شده و نقاط مثبت آن تقویت گردیده است. قراردادها به جهت تأثیر شگرف خود در حیطه‌های مختلف زندگی اجتماعی، به تدریج وارد حوزه‌های تخصصی مختلف زندگی انسان گردید و توانست علاوه بر اینکه تضمینی برای رسیدن به اهداف افراد جامعه باشد، سرنوشت بسیاری از روابط حقوقی را تعیین نموده یا لااقل تحت شعاع قرار دهد. به همین جهت حقوقدانان و صاحب‌نظران به علت گستردگی حقوق قراردادی، آن را از دیگر گرایش‌های حقوقی مستقل دانسته و تبعاً مورد تصمیم‌گیری و اظهارنظرات مستقل و منحصر بفرد قرار گرفته شده است.

دامنه نفوذ جریان حقوق قراردادی ابعاد مختلفی را از زندگی اجتماعی دربر می‌گیرد، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی عاطفی، اما نفوذ و تأثیر قراردادها در اقتصاد و نیز وابستگی امور اقتصادی به آن، امری است که در حساس‌ترین موضع توجه جامعه قرار گرفته است. تأثیرات و متفاوت و نقش‌های مختلف قرارداد در هر یک از ابعاد مذکور، سبب گردیده که هر کدام از موضوعات مزبور، چهره خاصی به خود بگیرد و همین امر موجب گردیده؛ علارغم اینکه قراردادها از حیث مبانی و قواعد، نقاط اشتراک بسیاری دارد، درون خود قراردادها، مرزهای خاص و حدود و ثغور معینی نسبت به هر یک ابعاد فوق، تشکیل گردد. به همین جهت تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها قابل تعمیم به تحلیل‌های دیگری یک قرارداد از حیث اجتماعی و یا سیاسی نیست و این همان است که لزوم تحلیل مستقل از قرارداد‌ها را توجیه می‌کند. در نتیجه با توجه به زاویه نگرش ما، باید آینده قراردادها را در هر کدام از ابعاد فوق متفاوت دانست هرچند در مرحله آغاز و پیدایش چنین تفکیکی وجود نداشت.

موضوع سخن حاضر آینده حقوق قراردادها در بُعد اقتصادی قضیه است و باید دید از نظر اقتصادی و با توجه به تحلیل و تجزیه اقتصادی حقوق قراردادها، چه آینده‌ای برای حقوق قراردادها متصور است و اینکه آیا امور اقتصادی و جریان‌های اقتصادی مجال جولان بیش‌تر قرارداد‌های آزاد را در عرصه خود می‌دهد یا خیر... همچنین اینکه آیا آینده اقتصاد یک کشور، بسته به میسر جریان قراردادهای اقتصادی است یا اینکه نقش قراردادها در امور اقتصادی روزبه‌روز کمتر خواهد شد؟ در واقع باید به این سئوال پاسخ داد؛ که قراردادها چه نقشی در اقتصاد ایفاء می‌کند و آینده این نقش چیست و آیا رشد اقتصاد وابستگی بیشتری به قراردادها پیدا می کند یا اینکه وابستگی حاضر کمتر می‌گردد و قراردادهای آزاد را باید به دست فراموشی سپرد...

پاسخ به هرکدام از سئوالات فوق، در گرو تفسیر و تحلیلی است که از کاربرد قرارداد و هدف گرایش به آن ارائه شده و نیز بسته به تصور مطلوب و مورد نظری است که از آینده اقتصاد و امور اقتصادی در اذهان وجود دارد. با این حال وضعیت اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد، امری است عینی، که مورد پسند بودن یا نبودن آن، نمی‌تواند اصل ماجرا را تغییر دهد. البته در این نوشتار سعی شده که معضلات حادث و زودگذری که در نتیجه بحران‌های ناشی از مسائل سیاسی و اقتصادی بر اقتصاد کشورها عارض شده در تحلیل ما نقش کاربردی و اصلی را ایفاء نکند بلکه بر مبنای اصول و اموری که اقتصاد بر پایه آن در حال رشد است بحث کنیم. این نوشتار با در نظر گرفتن نظرات و مطالب آقای Eric A.posner  به تحلیل آینده حقوق قراردادها از حیث اقتصادی می‌پردازد.

باید یادآوری نمود که این نوشتار، بررسی آینده حقوق قراردادها از بُعد اقتصادی است یعنی در خصوص اینکه قراردادها همواره نقش تنظیم روابط مالی مردم و در سطح وسیع را بر عهده داشته و گردش اقتصادی یک کشور را در کنترل خود می‌گیرد شکی وجود ندارد، در واقع یکی از ابزارهای تنظیم روابط مالی و اقتصادی مردم و به طور کلی تنظیم اقتصاد یک کشور را می‌توان قراردادهایی دانست که در سطح خرد و کلان منعقد می‌شود که هرکدام بسته به حجم مالی آن و تعدد آن، تأثیرات بیشتر یا کمتری می‌گذارد.

مهمترین تأثیر اقتصادی قراردادها، در حوزه قیمتها است. همانطورکه می‌دانیم مبنای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور، را می‌توان در نهایت قیمت‌ها دانست به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی یک کشور، ارتباط مستقیم با قیمت‌ها یا همان ارزش کالاها یا خدمات دارد. رکود اقتصادی یا تورم، ثبات اقتصادی و به‌طورکلی فاکتورهای مشخِص رشد اقتصادی را می‌توان در ارتباط با "قیمت" دانست.[1] در واقع نقطه نهایی کارآمدی اقتصادی را می‌توان "تناسب نقدینگی موجود و توان اقتصادی افراد" با "ارزش اقتصادی کالاها و خدمات" تلقی نمود. آنچه بیش‌از هرچیز در این عرصه توان نقش‌آفرینی و کارآمدی را دارد بی شک قرارداد است، درواقع قراردادها، در تعیین میزان‌ هزینه‌های تولید کالا و خدمات، تعیین میزان هزینه‌های توزیع و رسید کالا و خدمات به‌دست مصرف‌کنندگان تأثیر بسیار مهمی دارد. همچنین ارزش بسیاری از کالاها و خدمات مربوط به نیازهای اساسی، در تعیین قیمت سایر کالاها و ارزش‌ها تأثیر بسزایی دارد. بنابراین ایجاد هر خللی در توافقات و قراردادهای میان اشخاص در جهت طی شدن این مسیر، سبب ایجاد تورم و نابسامانی‌های اقتصادی می‌گردد. همچنین سوء استفاده اشخاص دارای موقعیت برتر، عدم کنترل اقتصادی قراردادها توسط نهادهای دولتی، عدم دخالت دادگاهها در تعدیل قراردادها نتیجه‌ای جز بدتر شدن اوضاع اقتصادی یک کشور نخواهد داشت. به‌طور مثال؛ تحصیل هرچه بیشتر سود در فعالیت‌ها اقتصادی که در کل مضر به وضعیت اقتصادی یک کشور است از اهداف افراد و اشخاص برتر از حیث مالی و اقتصادی است که این هدف از دریچه قراردادهای این اشخاص با سایر افراد جامعه حاصل می‌شود حال این شخص چه از اشخاص خصوصی باشد چه از اشخاص عمومی، تفاوتی در اصل موضوع ندارد. به همین جهت نمی‌توان پذیرفت که قالبهای سنتی و آسیب‌پذیر قراردادها بتواند جریان‌های پیچیده و سیستم‌های نوظهور اقتصادی را به خوبی هدایت نماید، بر همین اساس برخی از صاحب‌نظران حقوق و اقتصاد، روی‌گردانی از این قالب را جهت پیشرفت اقتصادی توصیه و حتی پیش بینی کرده‌اند اما این پیشنهاد، بیش از اینکه یک راه‌حل واقعی باشد، به نوعی پاک کردن صورت مسئله است در واقع می‌توان گفت این افراط، نتیجه تفریطی است که دولتها در برهه‌ای از زمان در خصوص قراردادها روا می‌داشته و نیز بی‌توجهی که به اقتصاد و رشد آن شده است. علی‌ایحال نمی‌توان ایرادها و دلایل صاحب‌نظران فوق را نادیده گرفت بلکه باید هر تحلیلی از آینده حقوق قراردادها را بر مبنای واقعیات و مسائل حادث شده ارائه نمود.

قبل از بحث در خصوص آینده حقوق قراردادی، باید عوامل مؤثر در تعیین سرنوشت و آثار یک قرارداد را به طور مختصر بیان کنیم. نخستین موضوعی که برای روشن شدن آینده حقوق قراردادها می بایست مورد بررسی قرار داد نقش اراده در ایجاد آثار ناشی از قرارداد است. در گذشته، اراده در قرارداد حرف نخست را می زد به نحوی که وجود یک قرارداد بدون تصور وجود یک اراده آزاد امکان‌پذیر نبود. اما نقش اراده در قرارداد با گذر زمان و توسعه اجتماع و پیشرفت تمدن، کمرنگ گردید و هرچه زمان بیشتر می گذرد عوامل دیگر، از حیث تأثیر در قرارداد از اراده پیشی می‌گیرند. بنابراین در حال حاضر قرارداد به آن مفهومی که در گذشته بود و با آن تصوری که اسلاف ما از آن در ذهن داشتند، تفاوت آشکار دارد کما اینکه این وضع در آینده نیز با زمان حاضر وجوه اشتراکات کمتری خواهد داشت. در نتیجه دورنمای آینده حقوق اقتصادی قراردادها را می‌توان صرفاً قالبهای خاصی دانست که اشخاص خود را به آن ملحق می‌سازند.[2]

دومین موضوع، اشتراک اهداف مردم از انعقاد یک قرارداد و نیز خواسته‌های مشابه آنان است که سبب گردیده رفته رفته رویه‌ای واحد در قراردادهای خاص ایجاد شود که این رویه‌ها با گذر زمان، جزء مبنای قرارداد قرار گرفت و به تدریج در قالب عرف، بر روابط حقوقی قراردادی حاکم گردید. بدین ترتیب مردم زمانی که قراردادی میان خود و دیگری منعقد می‌کردند هم خود را ملزم به رعایت آن عرف می‌دانستند و هم انتظار داشتند که طرف مقابل مطابق عرف موجود رفتار نماید. در نتیجه الزاماتی که در یک قرارداد ایجاد می‌شود اغلب منشأ غیر ارادی دارد.

سومین موضوع، قوانین امری است که دست اراده و عرف را در حدود موضوع خود می‌بنند و طرفین را ملزم می‌نماید که مواردی  را در قرارداد اجرا نمایند یا حق تعیین شرایطی را از آنها سلب می‌نماید. قوانین امری برای حفظ حقوق عامه مردم و در جهت تنظیم روابط مالی و نیز قیمت‌ها، وارد عرصه قراردادها می‌شود تا بتواند در حدی آن را تحت کنترل خود درآورد و از تحمیلات ناعادلانه یا غیرمنصفانه بر طرف ضغیف قرارداد، بکاهد.

چهارمین عاملی که در تعیین سرنوشت قراردادهای مؤثر است، مراجع قضایی و دادگاهها است. تفسیری که دادگاه‌‌ها از موضوع و شرایط قرارداد می‌نمایند و نیز تلاش مراجع قضایی جهت تعدیل شرایط غیرمنصفانه (یا قراردادهای که در آن وجود اموری مانند  UBPدیده می‌شود) و یا جلوگیری از استفاده ناعادلانه طرف دارای موقعیت برتر در قرارداد، نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک قرارداد دارد. در واقع هرگاه یک طرف، قربانی اوضاع و یا شرایط ناعادلانه و غیرمعقول گردد، دادگاه‌ها جهت حمایت از آن شخص وارد عرصه شده و جریان را به‌گونه‌ای هدایت می‌نمایند که حق شخص ضعیف یا ناآگاه در نتیجه انعقاد یک قرارداد پایمال نگردد.

بررسی اقتصادی قراردادها و نقش اقتصادی آنها در جامعه، جایگاه خاصی به عوامل فوق می‌دهد و تأثیر آن نیز در حدی است که مفهوم اقتصادی قرارداد در جایگاه مستقلی قرار می‌گیرد. در واقع این عوامل را می‌توان اسباب محدودکننده اراده در قراردادهای اقتصادی دانست و باعث می‌شود قرارداد آن مفهموم و خاصیتی که در گذشته را داشته رفته رفته از دست بدهد و در جایگاه یک نهاد یا سازمان حقوقی قرار گیرد که افراد به پیوستن به آن نیازهای اقتصادی خود را برطرف می‌کنند. (همان که در تئوری Game اشاره‌ای تلویحی به آن گردیده بود)

قراردادهای اقتصادی در حال حاضر و در آینده‌ای نزدیک، اغلب وسیله برآورده کردن اهداف مشابه افراد و اشخاص است. نتیجه این اشتراک اهداف و خواسته‌ها، اشتراک آثار و نتایج قراردادها باشد.[3] همین امر، یک قرارداد و نیز تأثیری که در روابط اقتصادی می‌گذارد را قابل پیش‌بینی می‌کند. کنترل‌های قوانین و ضابطه‌های الزامی حاکم بر قرارداد در کنار دخالت دادگاه‌ها در اجرای قراردادها، همچنین عرف‌های موجود، مسیر یک قرارداد را به خوبی مشخص می‌کند. این وضعیت که در حال حاضر به نوعی شکل گرفته است، در آینده‌ای نزدیک به‌گونه ای خواهد شد که قرارداد در امور اقتصادی، بیشتر یک قالب و نهاد خواهد بود که مردم تنها اختیار پذیرش الحاق به آن را دارند و ناچارند که آثار از پیش تعیین شده آن را بپذیرند.[4] اگرچه این وضعیت، قرارداد را به کلی از این نظام حذف نمی‌نماید اما دیگر آن کارآیی گذشته قرارداد را مشاهده نخواهیم کرد. قواعد انعطاف‌پذیر قراردادی قطعاً به یک‌سری قواعد خشک و تغییر ناپذیر مبدل خواهد شد. شروطی که به صورت منظم در هر قرارداد ناچار می‌بایست تکرار شود و طرفین کمترین حق را در تعیین مفاد یک قرارداد خواهند داشت. به عنوان مثال، قراردادهای پیمان را می‌توان از جمله قراردادهایی دانست که در حال حاضر به این سرنوشت دچار شده است. در این قراردادها یک سری شروط عمومی پیش‌فرض وجود دارد که طرفین حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن را ندارند و ناچارند که آن را به همان کیفیت بپذیرند. دادگاه‌ها نیز تغییرات طرفین در شرایط عمومی پیمان را به رسمیت نمی‌شناسند. طرفین تنها مجازند آن بخش از شرایط خصوصی پیمان را با توافق خود تعیین نمایند اما در هر صورت نمی‌توانند شرط خصوصی را جعل نمایند که شرایط عمومی را نقض نماید.

ملاحظه می‌شود که قرارداد در آینده بیش از اینکه یک موجود اعتباری زاده اراده طرفین باشد، یک نهاد حقوقی خواهد بود که به جهت کاهش نقش اراده در آن، می‌توان آن را زاده مقررات و الزامات قانونی دانست. در واقع قراردادی که در گذشته سرنوشت و آثار آن را طرفین تعیین می‌نمودند در آینده به درجه‌ای خواهد رسید که سرنوشت یک قرارداد و آثار آن را عرف، قانون و دادگاه و به طورکلی نهادهای عمومی اقتصادی مشخص می‌نمایند. نقش طرفین تنها در ایجاد و انعقاد آن نمایان می‌شود که البته با ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی زیادی که مردم ناچار به رفع آن هستند، انشاء یک قرارداد نیز از اختیار و اراده آزاد آنها خارج خواهد شد.[1] . البته ناگفته نماند، قیمت تنها فاکتور مشخِص نیست بلکه اموری مانند کیفیت، رضایت، کفایت، نظم و امثالهم در کنار قیمت، نقش بسیار مهع در رشد اقتصادی دارد. اما حال که بحث از تحلیل اقتصادی قرارداد است و قرارداد نقش بسیار مهمی در تعیین قیمت کالاها و نیز رکود و تورم در یک کشور است، به بررسی تأثیر سایر موارد نمی‌پردازیم.

[2] . مفهوم قراردادهای الحاقی نیز ناشی از همین تحول در حقوق قراردادها است.

[3] . در نظریه Game نیز تا حدودی به این مسئله اشاره شده است.

[4] . این وضعیت به بهبود اقتصادی قرارداد بسیار کمک خواهد کرد، چراکه دیگر افراد ناآگاه و فاقد اطلاعات حقوقی، به جهت همین فقدان علم در تنظیم درست قرارداد، دچار زیان نمی‌شوند و نیز قراردادهای آنها به جهت اجمال و ابهام در مرحله اجرا دچار مشکل نمی‌گردد. همچنین به دلایل مذکور، ضرر و زیان کمتری نیز به آنها وارد می‌شود و اگر زیانی هم وارد گردید راه جبران آن اسان می‌گردد. پس این وضعیتی که در آینده پیش خواهد آمد، بیشتر به نفع اقشار ناآگاه و فاقد اطلاعات حقوقی نیز هست.


http://urorer.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:33 ق.ظ

Lovely data, Thanks!
we recommend cheapest cialis cialis pills boards cialis farmacias guadalajara tadalafil tablets achat cialis en itali tadalafil 10 mg dose size of cialis cialis from canada cost of cialis per pill acheter cialis meilleur pri
http://loymeaku.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:48 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis generique 5 mg cialis uk cialis 20 mg cost side effects for cialis cialis tablets online prescriptions cialis order generic cialis online cialis 5 mg funziona cialis generisches kanada prix cialis once a da
side effects for cialis
شنبه 1 تیر 1398 07:09 ب.ظ

You actually suggested this adequately.
cialis alternative cialis coupons cialis generika in deutschland kaufen cialis rckenschmerzen generic cialis cialis uk cialis tablets australia cialis y deporte cialis rezeptfrei tadalafil generic
cialis for daily use without prescription
شنبه 1 تیر 1398 02:10 ق.ظ

Great info, With thanks!
cost of cialis cvs cialis 5 mg effetti collateral cialis generico milano prices for cialis 50mg achat cialis en itali cialis venta a domicilio purchase once a day cialis cialis soft tabs for sale generic cialis pill online cialis side effects dangers
http://vebigco.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:55 ق.ظ

Amazing tons of helpful information!
cialis 10mg prix pharmaci tadalafil tablets cialis flussig side effects of cialis sublingual cialis online cialis canada where to buy cialis in ontario buy cialis uk no prescription buy cheap cialis in uk click here to buy cialis
cialis price
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:26 ب.ظ

You definitely made the point.
calis cialis canada cialis name brand cheap cialis professional yohimbe chinese cialis 50 mg try it no rx cialis cialis 20 mg effectiveness weblink price cialis generic cialis tadalafil only best offers 100mg cialis
http://picqueme.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:02 ب.ظ

With thanks! I enjoy this.
cialis price in bangalore generic for cialis overnight cialis tadalafil cialis australian price buy cheap cialis in uk cialis authentique suisse buy cialis cheap 10 mg cialis para que sirve generic for cialis cialis online nederland
order cialis online us
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:33 ق.ظ

You expressed it superbly!
chinese cialis 50 mg does cialis cause gout how does cialis work buy online cialis 5mg cialis generic look here cialis cheap canada deutschland cialis online precios cialis peru cialis with 2 days delivery buy cialis sample pack
http://baucemi.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:57 ق.ظ

You made the point.
cialis 10mg prix pharmaci cialis therapie buy cialis online nz cialis qualitat i recommend cialis generico safe site to buy cialis online cialis e hiv cialis generico cialis baratos compran uk we recommend cialis info
preis cialis 20mg schweiz
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:00 ب.ظ

You said it really well.
cialis generisches kanada cialis 5 mg buy purchase once a day cialis generic for cialis cialis canadian drugs usa cialis online the best choice cialis woman buy cialis online cheapest cialis 5mg viagra vs cialis
http://lifirsccom.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:07 ق.ظ

Nicely put. Regards!
buy cialis online legal precios de cialis generico costo in farmacia cialis cialis 5mg prix cialis generico lilly cipla cialis online generic cialis at the pharmacy cialis sale online only here cialis pills cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis pills
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:23 ب.ظ

Kudos. A lot of information!

order cialis from india discount cialis click now buy cialis brand viagra or cialis cialis 20mg prix cialis once a da costo in farmacia cialis brand cialis nl cialis dosage amounts prices on cialis 10 mg
http://doubhocons.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:31 ب.ظ

Useful content. Thanks a lot!
cialis dosage recommendations prix de cialis try it no rx cialis click here to buy cialis cialis 20mg cialis daily new zealand tadalafil 10 mg cialis australian price cialis bula cialis 50 mg soft tab
http://grovexschem.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:30 ق.ظ

Very good stuff. Thank you.
cialis prezzo in linea basso how does cialis work buy cialis sample pack click now cialis from canada cialis purchasing how does cialis work cialis farmacias guadalajara ou trouver cialis sur le net cialis usa cost achat cialis en suisse
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

Great postings. Thanks.
can i take cialis and ecstasy buy generic cialis achat cialis en itali tadalafil 5mg cialis 30 day sample prix de cialis cialis generisches kanada cialis pills viagra vs cialis what is cialis
http://pixicbzu.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:49 ب.ظ

Many thanks! Terrific information.
cialis online cipla cialis online tadalafil 5mg callus achat cialis en suisse cialis generic if a woman takes a mans cialis tadalafil 5mg generic cialis with dapoxetine generic low dose cialis
http://poirissick.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:09 ق.ظ

You made your point!
cialis for sale in europa brand cialis generic canada discount drugs cialis generic cialis pro precios cialis peru cialis generico in farmacia canadian cialis we recommend cialis best buy price cialis best only here cialis pills
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:54 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis dose 30mg cialis daily dose generic cialis generic cialis pills tadalafil 5mg cialis bula cialis savings card price cialis per pill il cialis quanto costa prix de cialis
secure tabs online viagra 100mg
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:03 ق.ظ

I have learn some good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you set to create this sort of great informative web site.
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:24 ب.ظ

Good stuff. Kudos!
enter site 20 mg cialis cost buy cialis sample pack cialis 5 mg buy india cialis 100mg cost prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online cheapest cialis 5 mg cialis kaufen bankberweisung cialis generico postepay buying cialis overnight
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 03:51 ب.ظ

Whoa lots of excellent facts.
cialis dosage cialis rckenschmerzen cialis 200 dollar savings card where to buy cialis in ontario what is cialis cialis australian price i recommend cialis generico cialis rezeptfrei does cialis cause gout cialis coupons
http://www.oumma.be/?start=10
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:28 ب.ظ
スーパーコピー時計,ブランドコピー代引き販売専門店
http://terezazanchi.com.br/auriculotera/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:27 ب.ظ
オメガスピードマスタースーパーコピー
http://vistaprops.com/node/213/sendpdf
شنبه 31 فروردین 1398 12:06 ب.ظ
ブランドコピー 代引き/韓国 ブランドコピー/ブランド コビー 激安のBBS
http://tinhuybacgiang.org.vn/node/39/288
شنبه 31 فروردین 1398 12:05 ب.ظ
ルイヴィトンコピー,エルメスコピー,シャネル コピーについての商品を提供します。品質が完璧で、
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:43 ق.ظ

Kudos, Numerous write ups!

pharmacy canada online prescriptions drugstore online shopping reviews best canadian mail order pharmacies canadian cialis online pharmacies of canada canadian medications pharmacy canada medication prices canadian medications canadian pharmacies stendra canadian cialis
buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 02:53 ب.ظ

Good facts. Many thanks!
cialis baratos compran uk tadalafil dosagem ideal cialis cialis name brand cheap low cost cialis 20mg cialis generic tadalafil buy brand cialis generic dose size of cialis cialis price in bangalore il cialis quanto costa
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:43 ب.ظ

Thank you! I like this.
prezzo cialis a buon mercato can i take cialis and ecstasy cost of cialis per pill only best offers cialis use cialis patent expiration we choice free trial of cialis buy generic cialis chinese cialis 50 mg viagra vs cialis cialis generika in deutschland kaufen
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:05 ق.ظ

You explained that effectively.
cialis online napol cost of cialis per pill we recommend cialis info cialis tadalafil online wow cialis tadalafil 100mg ou trouver cialis sur le net prix cialis once a da cialis 5 mg wow cialis 20 tadalafil 20mg
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:44 ق.ظ

You actually stated that very well.
cialis billig buying cialis overnight where cheapest cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets for sale preis cialis 20mg schweiz cialis diario compra we choice free trial of cialis prices for cialis 50mg cialis pills in singapore
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30