تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - آینده قراردادهای اقتصادی
یکشنبه 9 آبان 1389

آینده قراردادهای اقتصادی

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق اقتصادی ،

آینده قراردادهای اقتصادی

 

قراردادها پیش از آنکه در حیطه امور اقتصادی نقش‌آفرین باشند از اسباب مهم نظم بخشیدن و جهت‌دهی روابط حقوقی افراد جامعه است به نحوی که می‌توان مسیر اراده مردم همراه با جریانی دانست که خواستگاه آن تعاملات و قراردادها می‌باشد. این جریان همانند سایر جریانهای اجتماعی آغاز و منشأ پیدایشی داشته که پس از آن در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته است. در این میان کاستی‌ها و ضعف‌های آن شناخته شده و نقاط مثبت آن تقویت گردیده است. قراردادها به جهت تأثیر شگرف خود در حیطه‌های مختلف زندگی اجتماعی، به تدریج وارد حوزه‌های تخصصی مختلف زندگی انسان گردید و توانست علاوه بر اینکه تضمینی برای رسیدن به اهداف افراد جامعه باشد، سرنوشت بسیاری از روابط حقوقی را تعیین نموده یا لااقل تحت شعاع قرار دهد. به همین جهت حقوقدانان و صاحب‌نظران به علت گستردگی حقوق قراردادی، آن را از دیگر گرایش‌های حقوقی مستقل دانسته و تبعاً مورد تصمیم‌گیری و اظهارنظرات مستقل و منحصر بفرد قرار گرفته شده است.

دامنه نفوذ جریان حقوق قراردادی ابعاد مختلفی را از زندگی اجتماعی دربر می‌گیرد، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی عاطفی، اما نفوذ و تأثیر قراردادها در اقتصاد و نیز وابستگی امور اقتصادی به آن، امری است که در حساس‌ترین موضع توجه جامعه قرار گرفته است. تأثیرات و متفاوت و نقش‌های مختلف قرارداد در هر یک از ابعاد مذکور، سبب گردیده که هر کدام از موضوعات مزبور، چهره خاصی به خود بگیرد و همین امر موجب گردیده؛ علارغم اینکه قراردادها از حیث مبانی و قواعد، نقاط اشتراک بسیاری دارد، درون خود قراردادها، مرزهای خاص و حدود و ثغور معینی نسبت به هر یک ابعاد فوق، تشکیل گردد. به همین جهت تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها قابل تعمیم به تحلیل‌های دیگری یک قرارداد از حیث اجتماعی و یا سیاسی نیست و این همان است که لزوم تحلیل مستقل از قرارداد‌ها را توجیه می‌کند. در نتیجه با توجه به زاویه نگرش ما، باید آینده قراردادها را در هر کدام از ابعاد فوق متفاوت دانست هرچند در مرحله آغاز و پیدایش چنین تفکیکی وجود نداشت.

موضوع سخن حاضر آینده حقوق قراردادها در بُعد اقتصادی قضیه است و باید دید از نظر اقتصادی و با توجه به تحلیل و تجزیه اقتصادی حقوق قراردادها، چه آینده‌ای برای حقوق قراردادها متصور است و اینکه آیا امور اقتصادی و جریان‌های اقتصادی مجال جولان بیش‌تر قرارداد‌های آزاد را در عرصه خود می‌دهد یا خیر... همچنین اینکه آیا آینده اقتصاد یک کشور، بسته به میسر جریان قراردادهای اقتصادی است یا اینکه نقش قراردادها در امور اقتصادی روزبه‌روز کمتر خواهد شد؟ در واقع باید به این سئوال پاسخ داد؛ که قراردادها چه نقشی در اقتصاد ایفاء می‌کند و آینده این نقش چیست و آیا رشد اقتصاد وابستگی بیشتری به قراردادها پیدا می کند یا اینکه وابستگی حاضر کمتر می‌گردد و قراردادهای آزاد را باید به دست فراموشی سپرد...

پاسخ به هرکدام از سئوالات فوق، در گرو تفسیر و تحلیلی است که از کاربرد قرارداد و هدف گرایش به آن ارائه شده و نیز بسته به تصور مطلوب و مورد نظری است که از آینده اقتصاد و امور اقتصادی در اذهان وجود دارد. با این حال وضعیت اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد، امری است عینی، که مورد پسند بودن یا نبودن آن، نمی‌تواند اصل ماجرا را تغییر دهد. البته در این نوشتار سعی شده که معضلات حادث و زودگذری که در نتیجه بحران‌های ناشی از مسائل سیاسی و اقتصادی بر اقتصاد کشورها عارض شده در تحلیل ما نقش کاربردی و اصلی را ایفاء نکند بلکه بر مبنای اصول و اموری که اقتصاد بر پایه آن در حال رشد است بحث کنیم. این نوشتار با در نظر گرفتن نظرات و مطالب آقای Eric A.posner  به تحلیل آینده حقوق قراردادها از حیث اقتصادی می‌پردازد.

باید یادآوری نمود که این نوشتار، بررسی آینده حقوق قراردادها از بُعد اقتصادی است یعنی در خصوص اینکه قراردادها همواره نقش تنظیم روابط مالی مردم و در سطح وسیع را بر عهده داشته و گردش اقتصادی یک کشور را در کنترل خود می‌گیرد شکی وجود ندارد، در واقع یکی از ابزارهای تنظیم روابط مالی و اقتصادی مردم و به طور کلی تنظیم اقتصاد یک کشور را می‌توان قراردادهایی دانست که در سطح خرد و کلان منعقد می‌شود که هرکدام بسته به حجم مالی آن و تعدد آن، تأثیرات بیشتر یا کمتری می‌گذارد.

مهمترین تأثیر اقتصادی قراردادها، در حوزه قیمتها است. همانطورکه می‌دانیم مبنای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور، را می‌توان در نهایت قیمت‌ها دانست به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی یک کشور، ارتباط مستقیم با قیمت‌ها یا همان ارزش کالاها یا خدمات دارد. رکود اقتصادی یا تورم، ثبات اقتصادی و به‌طورکلی فاکتورهای مشخِص رشد اقتصادی را می‌توان در ارتباط با "قیمت" دانست.[1] در واقع نقطه نهایی کارآمدی اقتصادی را می‌توان "تناسب نقدینگی موجود و توان اقتصادی افراد" با "ارزش اقتصادی کالاها و خدمات" تلقی نمود. آنچه بیش‌از هرچیز در این عرصه توان نقش‌آفرینی و کارآمدی را دارد بی شک قرارداد است، درواقع قراردادها، در تعیین میزان‌ هزینه‌های تولید کالا و خدمات، تعیین میزان هزینه‌های توزیع و رسید کالا و خدمات به‌دست مصرف‌کنندگان تأثیر بسیار مهمی دارد. همچنین ارزش بسیاری از کالاها و خدمات مربوط به نیازهای اساسی، در تعیین قیمت سایر کالاها و ارزش‌ها تأثیر بسزایی دارد. بنابراین ایجاد هر خللی در توافقات و قراردادهای میان اشخاص در جهت طی شدن این مسیر، سبب ایجاد تورم و نابسامانی‌های اقتصادی می‌گردد. همچنین سوء استفاده اشخاص دارای موقعیت برتر، عدم کنترل اقتصادی قراردادها توسط نهادهای دولتی، عدم دخالت دادگاهها در تعدیل قراردادها نتیجه‌ای جز بدتر شدن اوضاع اقتصادی یک کشور نخواهد داشت. به‌طور مثال؛ تحصیل هرچه بیشتر سود در فعالیت‌ها اقتصادی که در کل مضر به وضعیت اقتصادی یک کشور است از اهداف افراد و اشخاص برتر از حیث مالی و اقتصادی است که این هدف از دریچه قراردادهای این اشخاص با سایر افراد جامعه حاصل می‌شود حال این شخص چه از اشخاص خصوصی باشد چه از اشخاص عمومی، تفاوتی در اصل موضوع ندارد. به همین جهت نمی‌توان پذیرفت که قالبهای سنتی و آسیب‌پذیر قراردادها بتواند جریان‌های پیچیده و سیستم‌های نوظهور اقتصادی را به خوبی هدایت نماید، بر همین اساس برخی از صاحب‌نظران حقوق و اقتصاد، روی‌گردانی از این قالب را جهت پیشرفت اقتصادی توصیه و حتی پیش بینی کرده‌اند اما این پیشنهاد، بیش از اینکه یک راه‌حل واقعی باشد، به نوعی پاک کردن صورت مسئله است در واقع می‌توان گفت این افراط، نتیجه تفریطی است که دولتها در برهه‌ای از زمان در خصوص قراردادها روا می‌داشته و نیز بی‌توجهی که به اقتصاد و رشد آن شده است. علی‌ایحال نمی‌توان ایرادها و دلایل صاحب‌نظران فوق را نادیده گرفت بلکه باید هر تحلیلی از آینده حقوق قراردادها را بر مبنای واقعیات و مسائل حادث شده ارائه نمود.

قبل از بحث در خصوص آینده حقوق قراردادی، باید عوامل مؤثر در تعیین سرنوشت و آثار یک قرارداد را به طور مختصر بیان کنیم. نخستین موضوعی که برای روشن شدن آینده حقوق قراردادها می بایست مورد بررسی قرار داد نقش اراده در ایجاد آثار ناشی از قرارداد است. در گذشته، اراده در قرارداد حرف نخست را می زد به نحوی که وجود یک قرارداد بدون تصور وجود یک اراده آزاد امکان‌پذیر نبود. اما نقش اراده در قرارداد با گذر زمان و توسعه اجتماع و پیشرفت تمدن، کمرنگ گردید و هرچه زمان بیشتر می گذرد عوامل دیگر، از حیث تأثیر در قرارداد از اراده پیشی می‌گیرند. بنابراین در حال حاضر قرارداد به آن مفهومی که در گذشته بود و با آن تصوری که اسلاف ما از آن در ذهن داشتند، تفاوت آشکار دارد کما اینکه این وضع در آینده نیز با زمان حاضر وجوه اشتراکات کمتری خواهد داشت. در نتیجه دورنمای آینده حقوق اقتصادی قراردادها را می‌توان صرفاً قالبهای خاصی دانست که اشخاص خود را به آن ملحق می‌سازند.[2]

دومین موضوع، اشتراک اهداف مردم از انعقاد یک قرارداد و نیز خواسته‌های مشابه آنان است که سبب گردیده رفته رفته رویه‌ای واحد در قراردادهای خاص ایجاد شود که این رویه‌ها با گذر زمان، جزء مبنای قرارداد قرار گرفت و به تدریج در قالب عرف، بر روابط حقوقی قراردادی حاکم گردید. بدین ترتیب مردم زمانی که قراردادی میان خود و دیگری منعقد می‌کردند هم خود را ملزم به رعایت آن عرف می‌دانستند و هم انتظار داشتند که طرف مقابل مطابق عرف موجود رفتار نماید. در نتیجه الزاماتی که در یک قرارداد ایجاد می‌شود اغلب منشأ غیر ارادی دارد.

سومین موضوع، قوانین امری است که دست اراده و عرف را در حدود موضوع خود می‌بنند و طرفین را ملزم می‌نماید که مواردی  را در قرارداد اجرا نمایند یا حق تعیین شرایطی را از آنها سلب می‌نماید. قوانین امری برای حفظ حقوق عامه مردم و در جهت تنظیم روابط مالی و نیز قیمت‌ها، وارد عرصه قراردادها می‌شود تا بتواند در حدی آن را تحت کنترل خود درآورد و از تحمیلات ناعادلانه یا غیرمنصفانه بر طرف ضغیف قرارداد، بکاهد.

چهارمین عاملی که در تعیین سرنوشت قراردادهای مؤثر است، مراجع قضایی و دادگاهها است. تفسیری که دادگاه‌‌ها از موضوع و شرایط قرارداد می‌نمایند و نیز تلاش مراجع قضایی جهت تعدیل شرایط غیرمنصفانه (یا قراردادهای که در آن وجود اموری مانند  UBPدیده می‌شود) و یا جلوگیری از استفاده ناعادلانه طرف دارای موقعیت برتر در قرارداد، نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک قرارداد دارد. در واقع هرگاه یک طرف، قربانی اوضاع و یا شرایط ناعادلانه و غیرمعقول گردد، دادگاه‌ها جهت حمایت از آن شخص وارد عرصه شده و جریان را به‌گونه‌ای هدایت می‌نمایند که حق شخص ضعیف یا ناآگاه در نتیجه انعقاد یک قرارداد پایمال نگردد.

بررسی اقتصادی قراردادها و نقش اقتصادی آنها در جامعه، جایگاه خاصی به عوامل فوق می‌دهد و تأثیر آن نیز در حدی است که مفهوم اقتصادی قرارداد در جایگاه مستقلی قرار می‌گیرد. در واقع این عوامل را می‌توان اسباب محدودکننده اراده در قراردادهای اقتصادی دانست و باعث می‌شود قرارداد آن مفهموم و خاصیتی که در گذشته را داشته رفته رفته از دست بدهد و در جایگاه یک نهاد یا سازمان حقوقی قرار گیرد که افراد به پیوستن به آن نیازهای اقتصادی خود را برطرف می‌کنند. (همان که در تئوری Game اشاره‌ای تلویحی به آن گردیده بود)

قراردادهای اقتصادی در حال حاضر و در آینده‌ای نزدیک، اغلب وسیله برآورده کردن اهداف مشابه افراد و اشخاص است. نتیجه این اشتراک اهداف و خواسته‌ها، اشتراک آثار و نتایج قراردادها باشد.[3] همین امر، یک قرارداد و نیز تأثیری که در روابط اقتصادی می‌گذارد را قابل پیش‌بینی می‌کند. کنترل‌های قوانین و ضابطه‌های الزامی حاکم بر قرارداد در کنار دخالت دادگاه‌ها در اجرای قراردادها، همچنین عرف‌های موجود، مسیر یک قرارداد را به خوبی مشخص می‌کند. این وضعیت که در حال حاضر به نوعی شکل گرفته است، در آینده‌ای نزدیک به‌گونه ای خواهد شد که قرارداد در امور اقتصادی، بیشتر یک قالب و نهاد خواهد بود که مردم تنها اختیار پذیرش الحاق به آن را دارند و ناچارند که آثار از پیش تعیین شده آن را بپذیرند.[4] اگرچه این وضعیت، قرارداد را به کلی از این نظام حذف نمی‌نماید اما دیگر آن کارآیی گذشته قرارداد را مشاهده نخواهیم کرد. قواعد انعطاف‌پذیر قراردادی قطعاً به یک‌سری قواعد خشک و تغییر ناپذیر مبدل خواهد شد. شروطی که به صورت منظم در هر قرارداد ناچار می‌بایست تکرار شود و طرفین کمترین حق را در تعیین مفاد یک قرارداد خواهند داشت. به عنوان مثال، قراردادهای پیمان را می‌توان از جمله قراردادهایی دانست که در حال حاضر به این سرنوشت دچار شده است. در این قراردادها یک سری شروط عمومی پیش‌فرض وجود دارد که طرفین حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن را ندارند و ناچارند که آن را به همان کیفیت بپذیرند. دادگاه‌ها نیز تغییرات طرفین در شرایط عمومی پیمان را به رسمیت نمی‌شناسند. طرفین تنها مجازند آن بخش از شرایط خصوصی پیمان را با توافق خود تعیین نمایند اما در هر صورت نمی‌توانند شرط خصوصی را جعل نمایند که شرایط عمومی را نقض نماید.

ملاحظه می‌شود که قرارداد در آینده بیش از اینکه یک موجود اعتباری زاده اراده طرفین باشد، یک نهاد حقوقی خواهد بود که به جهت کاهش نقش اراده در آن، می‌توان آن را زاده مقررات و الزامات قانونی دانست. در واقع قراردادی که در گذشته سرنوشت و آثار آن را طرفین تعیین می‌نمودند در آینده به درجه‌ای خواهد رسید که سرنوشت یک قرارداد و آثار آن را عرف، قانون و دادگاه و به طورکلی نهادهای عمومی اقتصادی مشخص می‌نمایند. نقش طرفین تنها در ایجاد و انعقاد آن نمایان می‌شود که البته با ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی زیادی که مردم ناچار به رفع آن هستند، انشاء یک قرارداد نیز از اختیار و اراده آزاد آنها خارج خواهد شد.[1] . البته ناگفته نماند، قیمت تنها فاکتور مشخِص نیست بلکه اموری مانند کیفیت، رضایت، کفایت، نظم و امثالهم در کنار قیمت، نقش بسیار مهع در رشد اقتصادی دارد. اما حال که بحث از تحلیل اقتصادی قرارداد است و قرارداد نقش بسیار مهمی در تعیین قیمت کالاها و نیز رکود و تورم در یک کشور است، به بررسی تأثیر سایر موارد نمی‌پردازیم.

[2] . مفهوم قراردادهای الحاقی نیز ناشی از همین تحول در حقوق قراردادها است.

[3] . در نظریه Game نیز تا حدودی به این مسئله اشاره شده است.

[4] . این وضعیت به بهبود اقتصادی قرارداد بسیار کمک خواهد کرد، چراکه دیگر افراد ناآگاه و فاقد اطلاعات حقوقی، به جهت همین فقدان علم در تنظیم درست قرارداد، دچار زیان نمی‌شوند و نیز قراردادهای آنها به جهت اجمال و ابهام در مرحله اجرا دچار مشکل نمی‌گردد. همچنین به دلایل مذکور، ضرر و زیان کمتری نیز به آنها وارد می‌شود و اگر زیانی هم وارد گردید راه جبران آن اسان می‌گردد. پس این وضعیتی که در آینده پیش خواهد آمد، بیشتر به نفع اقشار ناآگاه و فاقد اطلاعات حقوقی نیز هست.


buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 01:53 ب.ظ

Good facts. Many thanks!
cialis baratos compran uk tadalafil dosagem ideal cialis cialis name brand cheap low cost cialis 20mg cialis generic tadalafil buy brand cialis generic dose size of cialis cialis price in bangalore il cialis quanto costa
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:43 ب.ظ

Thank you! I like this.
prezzo cialis a buon mercato can i take cialis and ecstasy cost of cialis per pill only best offers cialis use cialis patent expiration we choice free trial of cialis buy generic cialis chinese cialis 50 mg viagra vs cialis cialis generika in deutschland kaufen
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:05 ب.ظ

You explained that effectively.
cialis online napol cost of cialis per pill we recommend cialis info cialis tadalafil online wow cialis tadalafil 100mg ou trouver cialis sur le net prix cialis once a da cialis 5 mg wow cialis 20 tadalafil 20mg
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:44 ق.ظ

You actually stated that very well.
cialis billig buying cialis overnight where cheapest cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets for sale preis cialis 20mg schweiz cialis diario compra we choice free trial of cialis prices for cialis 50mg cialis pills in singapore
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Superb write ups. Appreciate it!
tadalafil tablets cialis 100 mg 30 tablet generic cialis 20mg tablets preis cialis 20mg schweiz cialis free trial cialis daily reviews dose size of cialis canadian discount cialis prix de cialis only here cialis pills
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 09:19 ق.ظ

Useful info. Many thanks!
cialis 20 mg cut in half 5 mg cialis pharmacie en ligne we choice cialis uk we use it 50 mg cialis dose how does cialis work cialis para que sirve tadalafilo discount cialis cheap cialis cialis prices
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:27 ب.ظ

Fine knowledge. Thanks.
200 cialis coupon buy cialis sample pack best generic drugs cialis best generic drugs cialis cialis rckenschmerzen cialis therapie cialis generique canadian cialis buy generic cialis cialis online napol
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:52 ق.ظ

Many thanks, Quite a lot of facts.

enter site 20 mg cialis cost cialis dosage we choice free trial of cialis buy cialis online weblink price cialis click now buy cialis brand how to buy cialis online usa 5 mg cialis coupon printable cipla cialis online cialis sans ordonnance
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:57 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
side effects for cialis generic cialis levitra american pharmacy cialis buying brand cialis online warnings for cialis wow cialis 20 cialis 100mg suppliers deutschland cialis online cialis in sconto cialis 10 doctissimo
buy generic cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:15 ق.ظ

You actually suggested that superbly!
recommended site cialis kanada cialis 20 mg cut in half cialis alternative cialis daily reviews female cialis no prescription cialis generico milano tadalafil tablets cialis dosage amounts cialis tadalafil online cialis dosage recommendations
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:07 ب.ظ

You've made your point.
cialis prices in england cialis vs viagra cialis 20mg prix en pharmacie cialis generico how to buy cialis online usa cialis 20 mg cost cialis 200 dollar savings card only now cialis 20 mg cialis italia gratis cialis soft tabs for sale
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 07:59 ق.ظ

With thanks, Terrific information!
cialis rckenschmerzen cialis sans ordonnance we like it cialis soft gel generic cialis pro cialis uk cialis coupons printable cialis coupons viagra vs cialis cialis cost cialis generico
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 08:40 ب.ظ

Cheers, A good amount of advice.

we recommend cialis info generic cialis at walmart buy generic cialis cialis pills boards cialis pas cher paris buying brand cialis online tadalafilo deutschland cialis online wow cialis tadalafil 100mg cialis online nederland
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 08:47 ق.ظ

Truly many of terrific advice!
look here cialis cheap canada cialis dosage recommendations how do cialis pills work low dose cialis blood pressure cialis professional from usa cialis sans ordonnance we recommend cheapest cialis viagra vs cialis non 5 mg cialis generici cialis billig
buy cialis delhi
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:44 ب.ظ

Regards! Plenty of tips.

ou acheter du cialis pas cher cialis professional from usa comprar cialis navarr what is cialis cialis billig legalidad de comprar cialis cialis 20mg preis cf cialis ahumada cialis 20 mg effectiveness tarif cialis france
buy cialis online best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:10 ق.ظ

Amazing content. Cheers.
cialis wir preise il cialis quanto costa cialis professional yohimbe legalidad de comprar cialis cialis venta a domicilio import cialis cialis sicuro in linea generic cialis in vietnam fast cialis online import cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:24 ب.ظ

Many thanks, Lots of info.

cialis et insomni we choice free trial of cialis cialis coupons printable try it no rx cialis tarif cialis france cialis y deporte cialis coupons printable prezzo di cialis in bulgaria dose size of cialis precios de cialis generico
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:36 ق.ظ

You made your point!
buying cialis in colombia cialis in sconto we choice cialis pfizer india cialis 5 mg tadalafil 20mg cialis super acti cialis 5 mg scheda tecnica acheter cialis kamagra cialis cost tadalafil generic
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 12:18 ب.ظ

Kudos, A good amount of tips!

cialis tablets australia cialis patent expiration effetti del cialis cialis australia org cialis dosage amounts order a sample of cialis buy cialis online cheapest cialis 20mg preis cf where cheapest cialis cialis with 2 days delivery
pharmacy onesource
یکشنبه 1 مهر 1397 11:08 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
northwest pharmacies pharmacy canada reviews online pharmacies mexico canada medications cheap trust pharmacy of canada canadianpharmacyusa24h is it legal reputable canadian prescriptions online online canadian pharmacy drugs for sale on internet canada vagra
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:44 ق.ظ

Helpful facts. Appreciate it!
import cialis cialis 20mg preis cf buying brand cialis online cialis daily new zealand buy cialis online nz cialis professional yohimbe deutschland cialis online generic cialis pro where cheapest cialis click now buy cialis brand
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:54 ب.ظ

Thanks a lot. I value it.
tesco price cialis low dose cialis blood pressure cialis venta a domicilio cialis generico en mexico where to buy cialis in ontario generic cialis soft gels cialis venta a domicilio how much does a cialis cost cialis 20mg prix en pharmacie import cialis
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:21 ب.ظ

Whoa lots of good knowledge.
cialis dosage recommendations cialis 100mg suppliers usa cialis online cialis canada generic cialis pro only here cialis pills walgreens price for cialis cialis prezzo in linea basso purchasing cialis on the internet bulk cialis
no prescription viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:54 ق.ظ

Very well spoken genuinely. .
buy canadian viagra online viagra online usa viagra no prescription buy viagra from uk can you buy viagra at cvs low price viagra pills prescription viagra uk buy viagra india can you purchase viagra online viagra online with prescription
babecolate.com/is-buy-cheap-cialis-online-legit.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:29 ق.ظ

You made your stand pretty nicely!!
cialis canadian drugs cialis sans ordonnance precios de cialis generico can i take cialis and ecstasy non 5 mg cialis generici rezeptfrei cialis apotheke cialis italia gratis cialis dosage recommendations cialis 10 doctissimo cialis per paypa
Stone Jana
جمعه 8 تیر 1397 01:37 ق.ظ
Ԝith havin sօ mucһ contеnt dօ you eveг run into any
problemѕ ⲟf plagrism or copyгight violation? Ꮇy blog has a ⅼot
of comⲣletely unique content I've eіther writtеn myself or outsouurced but it appears a ⅼot of it is popping it սp
alll over the web ԝithout my agreement.
Do yoou know any solutions to hеlp protect аgainst contewnt fгom being stolen? Ι'd truⅼy appreciate it.
Riley
پنجشنبه 24 خرداد 1397 08:18 ق.ظ
I think this is onee of thе m᧐st vital info for mе.

And i am glad reading ʏour article. But sһould remark on few generaⅼ things, The website styule is wonderful, tһe articles is really great : D.
Gօod job, cheers
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:11 ب.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of postings!

generic cialis review uk non 5 mg cialis generici cialis en mexico precio cipla cialis online cialis per paypa venta cialis en espaa safe site to buy cialis online cost of cialis per pill cialis generico en mexico cialis coupon
chocolate
جمعه 14 اردیبهشت 1397 06:24 ب.ظ
Hello would you mind letting me know which webhost you're working with?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I
must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good hosting provider at a fair price?

Many thanks, I appreciate it!
Low cost viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:28 ب.ظ

Superb content. Many thanks!
ordering viagra is buying viagra online safe canadian viagra order online pharmacy cheap generic viagra online pharmacy where can you buy viagra online safely can i buy viagra over the counter buy viagra cheapest price what is viagra buy viagra low cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30