پنجشنبه 22 شهریور 1386

رؤیت هلال ماه و اختلاف نظر فقها

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :مباحث فقهی ،

رؤیت هلال ماه و اختلاف نظر فقها

هادی حاجیانی – سرپرست کمیته حقوقی سازمان اسلامی دانشجویان

قاعده برای تعیین آغاز ماه مبارک رمضان و پایان آن استفاده از ضابطه رؤیت هلال ماه می باشد. سنت در بکارگیری این ضابطه، حجیت کلام فقهای عظام و تبعیت مقلدان آنها از نتیجه رؤیت ماه توسط ایشان است. در واقع اگر فقیهی اعلام می کرد که ماه را رؤیت کرده است بطور رسمی یا غیر رسمی آغاز یا پایان ماه مبارک رمضان اعلام می شود. اخیراً مباحثی مطرح شده است که آیا اموری مانند دیدن هلال ماه یا امثالهم الزاماً باید توسط فقیه صورت گرفته یا تأئید شود و یا اینکه امور مذکور از وظایف کارشناسان و متخصصان است و به عبارت فقهی از امور موضوعی است که اجتهاد و دخالت فقها در آنها به اعتبار فقاهت و فقیه بودن موجه نیست بلکه باید در موضع کارشناس اظهار نظر صورت گیرد.

قبل از تفصیل این مطلب ضمن کنکاشی در منابع فقهی باید دید آیا کلام فقیه صرفاً در احکام حجیت دارد یا اجتهاد در موضوعات نیز همان اعتبار اجتهاد در احکام را دارد. وجود احکام مقوّم بر وجود یک موضوع است. در واقع هر حکم بر موضوع یا موضوعاتی بار می شود و وضعیت فقهی و حقوقی آن موضوع را بیان می کند. فرضاً حکم حرمت بر نوشیدن مشروبات الکلی وجود دارد. در اینجا حرام بودن مشروبات الکی حکم است و آن مایعی که در عالم خارج وجود دارد و استعمال آن حرام اعلام شده است «موضوع» می باشد. در این وضعیت وظیفه یک فقیه بیان حکم حرام بودن نوشیدن مشروبات الکلی و سکر آور است اما تشخیص اینکه آیا فلان مایع جز نوشیدنی های سکر آور هست یا خیر از وظایف فقیه نیست بلکه باید کارشناس مربوطه در خصوص آن اظهار نظر نماید. همچنین اعلام حکم حرام بودن خوردن ماهی بدون فلس بر عهده فقیه است اما تشخیص اینکه کدام ماهی مصداق فلس دار هست یا نیست بر عهده فقیه نبوده و کارشناس امور مربوطه باید مصداق حکم فقیه را تعیین کند. مشهور در میان فقها صلاحیت آنان جهت دخالت در احکام و بیان مسائل مربوط به آن است و اظهار نظر در خصوص موضوعات احکام یا همان مصادیق آنها در صلاحیت کارشناسان مربوطه بوده و از عهده فقیه فارغ است. بدین جهت اجتهاد را توانائی شناسائی احکام دانسته اند. قدر متیقن تعریف فقهای متأخر از اجتهاد «ملکة یقتدر بها علی استنباط احکم الشرعی» است. یعنی وجود ملکه ای که به فقیه قدر استنباط احکام شرعی را می دهد (رک: شیخ محمد تقی نجفی بروجردی. الاجتهاد و التقلید. ص 217 - امام خمینی (ره). تهذیب الاصول. جلد سوم. ص 137- سید ابوالقاسم موسوی خوئی. الاجتهاد و التقلید. ص 24 – مرتضی بن محمد اردکانی. الاجتهاد و التقلید. ص 10. این تعریف در نقد تعریف «استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحكم الشرعی» آمده است که قدر متیقن آن دو، دخالت در احکام به عنوان قلمرو اجتهاد‏ است) . همچنین اجتهاد را «هو معرفة استنباط الاحکام الشرعیّه من ادلتها» کرده اند. یعنی؛ شناخت استنباط احکام شرعی از روی ادله آن (علامه حیدری. اصول الاستنباط. ص 297). این تعریف نیز وظیفه فقیه را کنکاش در احکام و استنباط آن بیان می کند که صراحتاً اظهار نظر پیرامون موضوعات را از قلمرو اجتهاد خارج کرده است. در نهایت نیز اجتهاد را «رد الفروع الی الاصول» تعریف کرده اند که بطور صریح ویژگی حکمی بودن قلمرو آن را بیان می کند. در واقع فقیه مجتهد احکام فرعی را از احکام و اصول کلی مانند استحصاب، برائت، اشتغال و تخییر استخراج کرده و بر موضوعات مرتبط جاری می کند. مشاهده می شود اجتهاد فقیه صرفاً در احکام حجیت دارد که این شامل اجتهاد در موضوعات نمی شود. بنابراین تشخیص موضوعات و مصادیق احکام بر عهده شخص خبره و کارشناس آن موضوع است و فقیه تنها حکم آن بیان می کند.

بیان این حکم؛ که آغاز و پایان ماه مبارک رمضان با رؤیت هلال ماه صورت می گیرد بر عهده فقیه است اما تشخیص اینکه آیا هلال ماه امشب دیده می شود یا خیر از وظایف کارشناس نجوم بوده و منجمان باید با وسایل علمی و تخصصی و محاسبات منطقی و ریاضی در خصوص رؤیت یا عدم رؤیت هلال ماه اظهار نظر کنند. بی گمان یک فقیه در موضع فقاهت از وسایل فنی مذکور بهره مند نبوده و از لحاظ فقهی نیز وظیفه دخالت در موضوعات را ندارد مگر اینکه فارغ از مجتهد بودن و به اعتبار یک کارشناس خبره به تشخیص موضوعات مرتبط مبادرت ورزد که این مستلزم وجود تخصص و صلاحیت علمی در خصوص آن مسئله برای فقیه است. همچنین نفس رؤیت برای آغاز ماه مبارک موضوعیت ندارد بلکه کاشفیت داشته و علم داشتن به وجود هلال ماه با وسایل تخصصی کافی برای اعلام شروع ماه است و صرف دیدن ماه و اثبات آن اثری در ثبوت تکلیف ندارد. بنابراین باید رویه جاری برای تشخیص شروع یا پایان ماه مبارک رمضان و رؤیت هلال ماه تغییر داده و آن را به صورت علمی و تخصصی تبدیل کنند تا وجود یوم الشک مردم مسلمان را در انجام تکالیف الهی مردد و مشکک نگرداند. چنانچه سایر کشورهای اسلامی سالهاست که با برگزیدن چنین مسلک علمی و منطقی، راههای اختلاف نظر را بسته اند و وضعیت مسلمان را در انجام تکالیف الهی روشن کرده اند.


Orange County brain injury attorneys
شنبه 30 آذر 1398 11:47 ب.ظ
A skilled mind injury attorney might have the ability to assist.
somaderm Refund
پنجشنبه 7 آذر 1398 03:25 ب.ظ
Real HGH Benefits (NewULife Hgh Gel Not Examined Yet).
Newulife ketogen4 reviews
پنجشنبه 7 آذر 1398 01:59 ب.ظ
They have items to offer or services to use.
new u life refund
پنجشنبه 7 آذر 1398 03:20 ق.ظ
What is New U Life SOMADERM Transdermal Gel.
newulife gel scam
پنجشنبه 7 آذر 1398 03:13 ق.ظ
They have items to offer or services to supply.
new u life logo
سه شنبه 5 آذر 1398 07:00 ب.ظ
Authentic HGH Rewards (NewULife Hgh Gel Not Checked Yet).
neulife joe juliano
سه شنبه 5 آذر 1398 05:45 ب.ظ
NewULife Ranks. Welcome to my NewUlife Testimonial.
New u life pdf
سه شنبه 5 آذر 1398 08:11 ق.ظ
Let me reveal you in my review of NewULife.
how much somaderm gel to use
سه شنبه 5 آذر 1398 08:07 ق.ظ
They have products to sell or services to provide.
New life Webinar
شنبه 2 آذر 1398 03:41 ب.ظ
NewULife Ranks. Welcome to my NewUlife Testimonial.
somaderm information
شنبه 2 آذر 1398 11:17 ق.ظ
USP human growth hormone (somatropin).
new u life cancel membership
شنبه 2 آذر 1398 04:31 ق.ظ
Allow me reveal you in my evaluation of NewULife.
somaderm pump
شنبه 11 آبان 1398 12:01 ق.ظ
XYGENYX, a licensing firm for FDA-registered items.
neulife price
جمعه 10 آبان 1398 10:25 ب.ظ
Let me show you in my evaluation of NewULife.
somaderm and fda
جمعه 10 آبان 1398 09:30 ب.ظ
They have items to offer or solutions to provide.
new u life lehi
جمعه 10 آبان 1398 06:35 ب.ظ
Allow me show you in my evaluation of NewULife.
somaderm hgh transdermal gel
جمعه 10 آبان 1398 10:01 ق.ظ
A synthetic USP human growth hormonal agent (somatropin).
when did newulife start
جمعه 10 آبان 1398 09:13 ق.ظ
What is New U Life SOMADERM Transdermal Gel.
new u life login
جمعه 10 آبان 1398 07:48 ق.ظ
In this situation, the life insurance policy business's
loan.
new u life customer service
جمعه 10 آبان 1398 02:27 ق.ظ
They have products to market or solutions to supply.
new u life training
پنجشنبه 9 آبان 1398 04:26 ب.ظ
A synthetic USP human development hormone (somatropin).
item268866940
پنجشنبه 9 آبان 1398 12:24 ق.ظ
What is New U Life SOMADERM Transdermal Gel.
Armand
سه شنبه 7 آبان 1398 11:37 ب.ظ
Allow me show you in my testimonial of NewULife.
item270459537
سه شنبه 7 آبان 1398 08:47 ب.ظ
They have items to market or services to supply.
item268875515
سه شنبه 7 آبان 1398 01:01 ب.ظ
Real HGH Benefits (NewULife Hgh Gel Not Checked Yet).
Today Community
سه شنبه 7 آبان 1398 10:48 ق.ظ
My brother recommended I might like this blog.
He was entirely right. This post truly made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
Harlan Kilstein Completely Keto
سه شنبه 7 آبان 1398 10:20 ق.ظ
I absolutely love your website.. Pleasant colors & theme.
Did you make this web site yourself? Please reply back as I'm looking to create my very
own website and would like to learn where you got this from
or just what the theme is called. Cheers!
item270719223
سه شنبه 7 آبان 1398 10:14 ق.ظ
They have items to offer or solutions to use.
item270719093
سه شنبه 7 آبان 1398 08:03 ق.ظ
A synthetic USP human growth hormone (somatropin).
item270462003
سه شنبه 7 آبان 1398 02:43 ق.ظ
What is New U Life SOMADERM Transdermal Gel.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو